Växla upp Stockholm

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?

Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för stadsutvecklingsbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Denna gång digitalt med publiken på distans.

Pandemiåret har satt staden på paus. Nästan över en natt tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Samtidigt väcks frågan vad som händer efter pandemin. Har vi vant oss vid nya beteenden som innebär ett nytt sätt att använda staden inklusive arbetsplatser, kultur och offentliga mötesplatser? Kanske kan staden och stockholmarna till och med komma tillbaka med än större kraft.  Det är lite av det som diskuterades på dialogmötet 18 maj 2021.