Dialogmöten


En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Minst två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema.

Programmet avslutas med en frågestund för publiken. Innan själva programmet startar bjuds frukost och en möjlighet att träffa branschkollegor. Dialogmötena syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för stadsutvecklingssektorn samt att aktörerna tillsammans ska kunna bidra till det växande Stockholm.

Kommande dialogmöten

Tidigare dialogmöten

2023
19
Oct

Höstens dialogmöte

Läs mer
2023
20
Apr

Vilken effekt har det rådande ekonomiska läget på bostadsbyggandet?


Läs mer
2022
30
Nov

Vilken inriktning har stadens nya majoritet när det gäller stadsutveckling?

Vilka mål och visioner finns och hur kommer de att påverka Stockholm?

Läs mer
2022
28
Apr

Behålla Stockholms attraktivitet


Stockholm ska vara en kreativ nod vilket kräver etableringar inom kultur- och evenemangsektorn. Hur kan staden och branschen samverka för att kombinera liv och upplevelser till en attraktiv helhet?

Läs mer

Samhällsfastigheter

Temat för höstens dialogmöte var samhällsfastigheter. En växande stad behöver många nya samhällsfastigheter. Hur hittar staden och branschen tillsammans de bästa lösningarna för detta behov? 

Läs mer

Vill du bli inbjuden? 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se