Dialogmöten


En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Minst två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema.

Programmet avslutas med en frågestund för publiken. Innan själva programmet startar bjuds frukost och en möjlighet att träffa branschkollegor. Dialogmötena syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för stadsutvecklingssektorn samt att aktörerna tillsammans ska kunna bidra till det växande Stockholm.

Kommande dialogmöten

Nästa dialogmöte sker våren 2022, mer information kommer. 

Tidigare dialogmöten

Samhällsfastigheter

Temat för höstens dialogmöte var samhällsfastigheter. En växande stad behöver många nya samhällsfastigheter. Hur hittar staden och branschen tillsammans de bästa lösningarna för detta behov? 

Läs mer

Växla upp Stockholm

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?

Läs mer

Kontorsmarknaden – vart är den på väg?

Kontorsmarknaden - vart är den på väg och hur påverkas efterfrågan av omvärldsfaktorer såsom stora infrastrukturprojekt, pandemin, postpandemin och nya värderingar?

Läs mer

Stadens planer för stadsutveckling

Sammanfattning från frukostseminarium den 20 december 2018

Läs mer

Vill du bli inbjuden? 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se