Stockholm - en växande storstad i ständig utveckling

Aldrig har staden vuxit så snabbt som nu. Den livskvalitet som Stockholm erbjuder - ett stort utbud och utmärkt kvalitet i offentligt finansierade tjänster, trygghet, en ren och vacker miljö samt ett spännande kulturliv – är viktigt att kunna behålla även med den starka tillväxten.

En stor utmaning är framkomligheten i staden där satsningar görs på ett utbyggt cykelnät, tunnelbana, modern spårväg samt kollektivtrafik på vatten.

Pågående projekt i Stockholm just nu – både stora stadsutvecklingsprojekt, mindre kompletteringsprojekt samt infrastrukturprojekt - finns beskrivna via länken till höger. 

Växla upp Stockholm

Dialogmöte 18 maj 2021

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?


Läs mer

På Stockholm Växer får vi veta mer om hur Stockholm växer och hur det påverkar de platser vi bor och rör oss på.

Besök Stockholm Växer