Stockholm - en växande storstad i ständig utveckling

Aldrig har staden vuxit så snabbt som nu. Den livskvalitet som Stockholm erbjuder - ett stort utbud och utmärkt kvalitet i offentligt finansierade tjänster, trygghet, en ren och vacker miljö samt ett spännande kulturliv – är viktigt att kunna behålla även med den starka tillväxten.


Stockholm växer

En stor utmaning är framkomligheten i staden där satsningar görs på ett utbyggt cykelnät, tunnelbana, modern spårväg samt kollektivtrafik på vatten.

Pågående projekt i Stockholm just nu – både stora stadsutvecklingsprojekt, mindre kompletteringsprojekt samt infrastrukturprojekt – kan du läsa om på webbplatsen Stockholm växer.


Stockholmsrummet

Du hittar Stockholmsrummet på bottenvåningen i Kulturhuset vid Sergels torg. Här finns information om Stockholms stads övergripande översiktsplan, om stadsbyggnadsprocessen och om några av de stora stadsutvecklingsområden som är aktuella just nu.

I rummet finns också en stor modell över staden. Temaveckor, möten och föreläsningar om aktuella ämnen gör Stockholmsrummet till den självklara mötesplatsen för stadsutvecklingsintresserade.På Stockholm Växer får vi veta mer om hur Stockholm växer och hur det påverkar de platser vi bor och rör oss på.

Stockholmsrummet

Stockholmsrummet är öppet för besökare vardagar klockan 10.00-18.00 och helger klockan 11.00-16.00. Rummet är bemannat av besöksvärdar. 

Till Stockholmsrummets webbplats