Om oss

Syftet med Stockholm Bygger är att vara en arena för dialog kring stadsutveckling. Uppstarten av samarbetet utgick från en i staden blocköverskridande överenskommelse om samverkan mellan staden och  privata aktörer kring det växande Stockholm.

De deltagande aktörerna är från stadens sida: Expolateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret samt Bostadsförmedlingen. Branschen representeras av Fastighetsägarna Stockholm, Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggnadsförening.