2023
20
Apr

Vilken effekt har det rådande ekonomiska läget på bostadsbyggandet?


Deltagare på mötet

Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholms stad

Thomas Andersson, exploateringsdirektör, Stockholms stad

Monika Joelsson, tf stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Karin Ahlsén, projektchef Fokus Järva

Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm

Marcus Svensson, vd Byggvesta development

Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef Einar Mattsson projekt