Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till de deltagande aktörerna inom Stockholm Bygger. 

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Erik Arvline
E-post: erik.arvline@bostad.stockholm.se
Tel: 08-785 88 40

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Marika Nordström
E-post: marika.nordstrom@bostad.stockholm.se
Tel: 08-785 88 15

Stockholms Stads Exploateringskontor
Johan Holm
E-post: johan.e.holm@stockholm.se
Tel: 08-508 27 140

Fastighetsägarna Stockholm
Helena Olsson
E-post: helena.olsson@fastighetsagarna.se
Tel: 08- 617 77 08

Stockholms Byggmästareförening
Ellen Norman
E-post: ellen.norman@stockholmsbf.se
Tel: 08-587 147 45

Stockholms Byggnadsförening
Katarina Schön
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se
Tel: 08-10 13 62