Kontakt

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Marika Nordström
E-post: marika.nordstrom@bostad.stockholm.se
Tel: 08-785 88 15

Stockholms Stads Exploateringskontor
Johan Holm
E-post: johan.e.holm@stockholm.se
Tel: 08-508 27 140

Fastighetsägarna Stockholm
Helena Olsson
E-post: helena.olsson@fastighetsagarna.se
Tel: 08- 617 77 08

Stockholms Byggmästareförening
Ellen Norman
E-post: ellen.norman@stockholmsbf.se
Tel: 08-587 147 45

Stockholms Byggnadsförening
Katarina Schön
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se
Tel: 08-10 13 62

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Erik Arvline
E-post: erik.arvline@bostad.stockholm.se
Tel: 08-785 88 40

Stockholm Bygger är ett långsiktigt samarbete mellan staden samt bygg- och fastighetssektorn som värnar om den framtida stadsutvecklingen. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB har fått i uppdrag av staden att samordna och utveckla samarbetet.


Deltagande aktörer i Stockholm Bygger är Stockholms stad , Stockholms Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening.

Växla upp Stockholm

Dialogmöte 18 maj 2021

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?


Läs mer