Stockholm bygger

Ett långsiktigt samarbete

Stockholm Bygger är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening. Syftet är att vara en arena för dialog mellan staden och bygg- och fastighetsbranschen.

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten - dialogmöten. Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsutveckling. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken.

Växla upp Stockholm

Dialogmöte 18 maj 2021

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?


Läs mer