Dialogmöten


En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Minst två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema.

Programmet avslutas med en frågestund för publiken. Innan själva programmet startar bjuds frukost och en möjlighet att träffa branschkollegor. Dialogmötena syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för stadsutvecklingssektorn samt att aktörerna tillsammans ska kunna bidra till det växande Stockholm.

Kommande dialogmöten


Tidigare dialogmöten

"Mycket och snabbt"

…var orden som fastnade när Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård hälsade välkommen till årets andra dialogmöte i Stockholm Byggers regi.

Läs mer

Fokus på ny infrastruktur och nya bostäder

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ska ta riktig fart, inte minst när tunnelbanan byggs ut. Men hur kan kommunerna och byggbranschen hjälpas åt för att de höga ambitionerna ska bli verklighet? 

Läs mer

Kärnfullt när Stockholm Bygger bjuder på frukostmöte

För första gången efter sommaren var det torsdagen den 6 september dags för Stockholm Bygger.

Läs mer

Vill du bli inbjuden? 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se