Dialogmöten


En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Minst två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema.

Programmet avslutas med en frågestund för publiken. Innan själva programmet startar bjuds frukost och en möjlighet att träffa branschkollegor. Dialogmötena syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för stadsutvecklingssektorn samt att aktörerna tillsammans ska kunna bidra till det växande Stockholm.

Kommande dialogmöten


Tidigare dialogmöten

Resultatet av Stockholmsförhandlingen

Resultatet av Stockholmsförhandlingen var temat för årets första frukostmöte i Stockholm Byggers regi.

Läs mer

Ny översiktsplan för Stockholm

Årets andra dialogmöte arrangerat av Stockholm Bygger gick av stapeln 9 december och temat var nya översiktsplanen. 

Läs mer

Hur planerar vi för socialt hållbara städer?

Årets första dialogmöte arrangerat av Stockholm Bygger gick av stapeln 4 maj och temat var stadsplanering kopplat till social hållbarhet. 

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Årets sista dialogmöte i Stockholm Byggers regi inleddes med att moderator John Chrispinsson kåserade över Stockholm Byggers 10-åriga historia

Läs mer

Vill du bli inbjuden? 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se