Dialogmöten


En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Minst två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema.

Programmet avslutas med en frågestund för publiken. Innan själva programmet startar bjuds frukost och en möjlighet att träffa branschkollegor. Dialogmötena syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för stadsutvecklingssektorn samt att aktörerna tillsammans ska kunna bidra till det växande Stockholm.

Kommande dialogmöten


Tidigare dialogmöten

Stadens planer för stadsutveckling

Sammanfattning från frukostseminarium den 20 december 2018

Läs mer

Marknadsläget - Varför faller bostadspriserna och hur påverkas bostadsbyggandet i Stockholm?

Sammanfattning från frukostseminarium den 14 maj 2018

Läs mer

Arkitektur och stadskvaliteter

Temat denna gång var arkitektur och stadskvaliteter – hur säkerställer vi hög arkitektonisk kvalitet vid hög produktionstakt och pressade byggkostnader?

Läs mer

Vill du bli inbjuden? 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se