Fokus på ny infrastruktur och nya bostäder

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ska ta riktig fart, inte minst när tunnelbanan byggs ut. Men hur kan kommunerna och byggbranschen hjälpas åt för att de höga ambitionerna ska bli verklighet? 
Tåg

Det var temat på ett frukostmöte med Stockholm Bygger den 24 januari.

Stockholms befolkning växer så det knakar men det har varit svårt att bygga bostäder i samma takt. Samtidigt innebär Stockholms tillväxt stora möjligheter, slog Stockholms finansborgarråd Sten Nordin fast vid mötet som hölls i Stockholms stadshus. På scenen stod fyra kommunalråd från Stockholm, Järfälla, Nacka och Solna och beskrev sin syn på problemen och möjligheterna. Publiken bestod av fler än 130 representanter från byggbranschen och de kommunala förvaltningarna.

Den politiska ledningen i Stockholm Stad har nu sagt att 140 000 nya bostäder ska färdigställas till 2030. Flera andra kommuner i länet har formulerat liknande mål. De närvarande var överens om att det krävs en stor kraftansamling för att de höga målen för bostadsbyggandet ska kunna uppnås, och Sten Nordin var tydlig i att markanvisningarna är förknippade med krav:

– Vi kommer att göra vår del: ta fram mark i ett ökat tempo. Men det är ingen markreserv utan mark som ska bebyggas! Jag vill åka dit och se att grävskopan har börjat gräva, sa Nordin.

Cecilia Löfgreen, kommunalråd i Järfälla, uttryckte sig på ett liknande sätt:

– Vi ger markanvisningar till de som är beredda att sätta igång och bygga.

Cecilia Löfgreen beskrev hur Järfälla kommun är på väg att göra ett nytt kraftigt ”tillväxthopp”. Det förra var under 1960- och 70-talen då Järfälla växte från 20 000 till 50 000 invånare. Nacka kommun räknar med att växa med uppåt 50 000 invånare från dagens 95 000, sa Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka. Det hänger inte minst ihop med den planerade tunnelbanesträckningen till Nacka Forum. Per Granfalk, kommunalråd i Solna, berättade att man planerar 4 500 nya bostäder och han uttryckte förhoppningen att nya byggprojekt ska kunna ”läka ihop” Solnas fragmenterade stadsplan.

De farhågor som kom fram under seminariet handlade ofta om långa handläggningstider. Sten Nordin utlovade tillgång till utökade resurser när belastningen på stadens förvaltningar ökar i samband med alla stora byggprojekt. Många närvarande uttryckte också en förhoppning att gällande byggregler ska förenklas och därmed göra planprocessen både snabbare och enklare.

Mötets moderator Lydia Capolicchio sammanfattade mötet i några punkter: minskad handläggningstid, att alla parter jobbar tillsammans redan tidigt i processen och att man direkt sätter spaden i marken och bygger god arkitektur.