2022
30
Nov

Vilken inriktning har stadens nya majoritet när det gäller stadsutveckling?

Vilka mål och visioner finns och hur kommer de att påverka Stockholm?

Deltagare på mötet

Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholms stad

Jan Valeskog, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad

Anders Österberg, ordförande Exploateringsnämnden, Stockholms stad

Fredrik Jurdell, stadsdirektör, Stockholms stad