Samhällsfastigheter

Temat för höstens dialogmöte var samhällsfastigheter. En växande stad behöver många nya samhällsfastigheter. Hur hittar staden och branschen tillsammans de bästa lösningarna för detta behov? 

Deltagare på mötet 
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad
Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholms stad

Panel 1
Johan Castwall, exploateringsdirektör Stockholms stad
Marina Höglund, förvaltningschef Idrottsförvaltningen
Stockholms stad
Thorleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad

Panel 2
PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm
Nils Styf, vd Hemsö