Kärnfullt när Stockholm Bygger bjuder på frukostmöte

För första gången efter sommaren var det torsdagen den 6 september dags för Stockholm Bygger.
Kärnfullhet

Mötet handlade om den strategi som Trafik- och renhållningsnämnden antog vid sitt möte den 23 augusti; Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad. Den beskriver hur staden ska klara det ökade trycket på gator och vägar. År 2030 räknar man nämligen med att Stockholm ska ha ökat sin befolkning med 25% från idag. Det blir trångt – hur ska gatorna räcka till?

Gaturummet i Stockholms innerstad är begränsat och ska fungera för många. Därför behövs en strategi för hur vägar och gator ska användas optimalt, hur underhållet ska samordnas och hur kollektivtrafiken ska prioriteras. Färre privatbilister, fler cyklister och en riktigt bra kollektivtrafik tillsammans med stora satsningar i regionen är svaret!

På frukostmötet minglar Stockholms politiker och tjänstemän med byggherrarna i Stockholm.

Patrik Blomberg Projektchef SSM Bygg & Fastighets AB är med för första gången.

- Vi tycker att det är viktigt att man ska kunna byta mellan olika bostadsformer i samma område, beroende på var man är i livet. Parkeringsfrågan är också viktig för oss som bygger bostäder.

Sten Nordin, Stockholms finansborgarråd, äntrar scenen och berättar om stora finansierade satsningar som ska underlätta trafiksituationen i hela regionen; Citybanan, Norra länken, E18 Hjulsta-Kista, Förbifart Stockholm och Ostlänken.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton talar om hur Stockholm växer och vilka krav dagens och framtidens invånare har på tillgänglighet. En stad i världsklass attraherar med bra infrastruktur i innerstaden!

Trafikdirektör Per Anders Hedkvist berättar om åldrande betong och gamla elledningar och hur det enorma behovet av underhåll ska kunna tillfredsställas samtidigt som staden ska leva upp till politikernas visioner.

Cykelbanorna och gaturummet som stockholmarnas vardagsrum är något trafikplanerare Dan Firth brinner för. Men idén om den täta staden, promenadstaden förutsätter färre bilar i innerstaden. Då är pålitliga kommunikationsmedel som t-bana och de blåa bussarna en viktig del, tillsammans med ännu bättre trafikplanering som utgår från människors resmönster.

Parkeringsfrågan - alltid lika aktuell. Hur ska vi få plats med alla bilar och var ska de parkera? Samutnyttjande i parkeringsgarage är en av nycklarna menar Christian Rockberger chef på Stockholm Parkering, på dagen används parkeringen av en bil, på kvällen en annan.

Budskapet till publiken var tydligt - vi är alla en del av problemet men också en del av lösningen. Du är inte fast i trafiken, du är en del av den, påpekade Per Anders Hedkvist.