Söderstaden - hur kommer det att bli?

Sammanfattning från mötet den 25 april 2019

Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Denna gång stod stadens stora utvecklingsområde -Söderstaden - i fokus.

Efter att alla hälsats välkomna av moderator Olle Zetterberg inleddes årets första frukostmöte i Stockholm Byggers regi. Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad, höll i inledningen. Budskapet från henne var bland annat att fler ska vara med och utveckla Stockholm framåt och att staden finns här för att lyssna på branschen.

Även Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm och näste man på scen, betonade att staden finns tillgänglig för branschens idéer kring stadsutveckling.

Som ett exempel på ett lyckat samarbete nämnde han New York där det framgångsrika trygghetsarbetet delvis kommit till tack vare ett nära samarbete mellan staden och privata aktörer. Vad gäller Söderstaden ser han mycket fram emot att denna mötesplats, med sin blandning av gamla och nya byggnader, ska stå klar. Cirka tio år från nu.

En magnet som stärker Stockholms dragningskraft
Johan Castwall, exploateringsdirektör i Stockholm, talade om genomförande och visade skisser och visionsbilder. Han benämnde Söderstaden som en magnet för Stockholm vilken ska stärka stadens attraktivitet med sin blandning av mat, kultur, idrott, evenemang och bostäder. På frågan om framtiden för Johanneshovs isstadion svarade han att det ännu är en öppen fråga men att den kommer att finnas kvar i närtid. På Söderstadions tomt kan det komma att bli en tillfällig bussterminal.

Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg, berättade om sina tankar för Slakthusområdet. Bolaget är en stor aktör i området och har både förvärvat befintliga fastigheter samt fått stora markanvisningar. Visionen är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Med detta omrdåde ska Stockholm kunna konkurrera med Berlin och London! Annica Ånäs betonade dock att det är med stor ödmjukhet man tar sig an denna stora uppgift.

Morgonens frukostmöte avslutades som brukligt med en diskussion i panelform där talarna samt stadens stadsbyggnadesdirektör Anette Scheibe Lorenzi deltog. Panelen talade bland annat om framgångsfaktorer för Söderstaden. Anette Scheibe Lorenzi talade om vikten av att hålla fast i grundidén – dvs att ursprungsvisionen inte faller bort på vägen. I varje litet beslut som tas måste ursprungstankarna leva. Annica Ånäs framhöll även samverkan som en avgörande faktor för framgång.

Kommande möten


Möten för dialog

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Två gånger per år samlas poliker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken. Vi välkomnar också alltid frågor inskickade förväg och tar gärna emot förslag på teman.

De senaste fyra frukostmötena har temat varit “Hur planerar vi för socialt hållbara städer?”, ”Trafik- och infrastruktur”, ” 40 000 nya bostäder till år 2020" och "Den nya majoritetens planer för stadsutvecklingen". 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se


Tidigare dialogmöten

Visa fler artiklar