Ett långsiktigt samarbete

Stockholm Bygger är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening. Syftet är att stimulera en dialog mellan staden samt bygg- och fastighetsbranschen.

Samarbetet inom Stockholm Bygger vilar på två hörnstenar. Dels anordnas cirka två gånger per år frukostseminarier kring Stockholms fysiska utveckling, så kallade Dialogmöten. Ett annat uppdrag är att kommunicera och kommentera den pågående och framtida stadsutvecklingen till framförallt stadens invånare men även till en i övrigt intresserad allmänhet. Detta sker främst genom en utställning i Kulturhuset i Stockholm. Här kan besökare bland annat titta på en 44 kvadratmeter stor fysisk modell över staden. Här arrangeras även tillfälliga temautställningar med anknytning till stadens utveckling. 

 

Här har du chansen att vara med och påverka vilka ämnen som ska tas upp på kommande Dialogmöte. Du kan även ställa en fråga till oss som ingår i branschsamarbetet Stockholm Bygger.

För att lämna ett förslag eller ställa en fråga klicka på länken