Stockholm bygger

Ett långsiktigt samarbete

Stockholm Bygger är en samarbetsarena mellan Stockholms stad, Stockholms Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening. Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan staden och bygg- och fastighetsbranschen. Inom Stockholm Byggers ramar diskuterar vi vad som står högst på agendan i staden vad gäller stadsutveckling.

Dialog är en viktig beståndsdel i samarbetet. Dialoginslaget kan ta sig flera uttryck men en grundpelare är våra frukostmöten – dialogmöten. Minst två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i staden samt företrädare för stadsutvecklingssektorn för att belysa ett aktuellt ämne.