Stockholmsrummet

Stockholmsrummet


Den 20 oktober 2015 öppnade Stockholmsrummet i Kulturhuset. I olika utställningar om stadsutveckling kan man lära dig mer om hur det går till att bygga en stad. Här berättas om den övergripande Översiktsplanen, om stadsbyggnadsprocessen och om några av de stora stadsutvecklingsområden som är aktuella just nu. Om man är nyfiken på Stockholmshusen så kan man läsa mer om dem i rummet, och här finns också ett Stockholmshus i miniatyr. Inne i huset kan man lära sig mer om Bostadsförmedlingen. I rummet finns också den stora modellen över staden som även visades under den tidigare utställningen. Temaveckor, möten och föreläsningar om aktuella ämnen gör Stockholmsrummet till den självklara mötesplatsen för stadsutvecklingsintresserade.

Modellen

Hjärtat i Stockholmsrummet är den stora modellen över staden. Den togs ursprungligen fram för Stockholm Bygger till den första utställningen i Kulturhuset som ägde rum under våren och hösten 2006. Skalan är 1:1 000 och modellen är idag 60 kvm stor och innehåller 5 000 byggnader. Här kan man se både befintlig och planerad bebyggelse. Alla hus på modellen som är i färg finns redan idag, och de som är vita ska byggas i framtiden. Husen på modellen 3D-printas och handmålas och över hela modellen ligger ett glasgolv som man gärna får gå på.

Växla upp Stockholm

Dialogmöte 18 maj 2021

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?


Läs mer

Stockholmsrummet ligger i Kulturhuset på bottenplanet med utsikt över Sergels torg. Besökare är välkomna på vardagar klocka 10-18 och på helger klockan 11-16. Rummet är bemannat av besöksvärdar.

Besök Stockholmsrummet