Vi på exploateringskontoret sätter stort värde på samarbetet i Stockholm Bygger som ger oss en värdefull dialog med branschen om Stockholms stadsutveckling.
Johan Castwall

Johan Castwall

Exploateringskontoret

Vi skapar fler möjligheter i ett växande Stockholm när vi samarbetar och möts i Stockholm Bygger.
Anette Scheibe Lorentzi

Anette Scheibe Lorentzi

Stadsbyggnadskontoret

Stockholm Bygger ger oss värdefull insikt om bostadsmarknaden som vi kan använda i vår kontakt med bostadssökande och fastighetsägare.
Christer Edfeldt

Christer Edfeldt

Bostadsförmedlingen

Fastighetsägare vill öppna dörrarna för fler stockholmare. De vill ge både stad och människor rum att växa. För oss är Stockholm Bygger ett viktigt samarbete för att skapa framtidens Stockholm.
Oskar Öholm

Oskar Öholm

Fastighetsägarna Stockholm

Samarbetet inom Stockholm Bygger skapar dialog mellan parterna kring byggandets förutsättningar, vilket är viktigt för en växande stad.
Kristin Andersson

Kristin Andersson

Stockholms Byggmästareförening

Stockholm Bygger är en plattform för dialog mellan branschen och staden. Möten skapar samsyn och samverkan. Det behövs när Stockholm växer mest i Europa.
Gunilla Glantz

Gunilla Glantz

Trafikkontoret

I samspel med staden och näringslivet vara med att utveckla Stockholm och regionen för framtiden.
Monica von Schmalensee

Monica von Schmalensee

Stockholms Byggnadsförening

Ställ din fråga till oss!

Ett viktigt mål för samarbetet Stockholm Bygger är till exempel att eliminera hinder och förkorta planerings- och genomförandeprocesserna så att Stockholm kan växa på ett alltmer effektivt och hållbart sätt.  


En samarbetsform är de Dialogmöten Stockholm Bygger har hållit två gånger per år. Exempel på teman de senaste åren är:

  • "Kontorsmarknaden - vart är den på väg?" (januari 2021) 
  • "Söderstaden, hur kommer det att bli?" (april 2019)
  • "Stadens planer för stadsutveckling" (december 2018) 
  • "Marknadsläget - Varför faller bostadspriserna och hur påverkas bostadsbyggandet i Stockholm?" (maj 2018) 
  • "Arkitektur och stadskvalitéer" (november 2017) 
  • "Resultatet av Stockholmsförhandlingen" (maj 2017) 
  • "Ny översiktsplan för Stockholm" (december 2016)
  • "Hur planerar vi för socialt hållbara städer?" (maj 2016)
  • "Trafik- och infrastruktur" (dec 2015)
Det är viktigt att Dialogmötena har intressanta teman och fångar upp aktuella frågor rörande det växande Stockholm. Här har du chansen att komma med förslag på angelägna ämnen.