"Stockholm Bygger ger oss värdefull insikt om bostadsmarknaden som vi kan använda i vår kontakt med bostadssökande och fastighetsägare."
Christer Edfeldt

Christer Edfeldt

Bostadsförmedlingen

"Vi vill öppna dörrarna för fler stockholmare och vill ge både stad och människor rum att växa. För oss är Stockholm Bygger ett viktigt samarbete för att skapa framtidens Stockholm."
Oskar Öholm

Oskar Öholm

Fastighetsägarna Stockholm

"Samarbetet inom Stockholm Bygger skapar dialog mellan parterna kring byggandets förutsättningar, vilket är viktigt för en växande stad."
Kristin Andersson

Kristin Andersson

Sthlms Byggmästareförening

"Stockholm Bygger är en plattform för dialog mellan branschen och staden. Möten skapar samsyn och samverkan."
Gunilla Glantz

Gunilla Glantz

Trafikkontoret

"Samspelet med staden och näringslivet är viktigt för att utveckla Stockholm och regionen för framtiden."
Monica von Schmalensee

Monica von Schmalensee

Stockholms Byggnadsförening

"Vi bygger framtidens Stockholm tillsammans."
Thomas Andersson

Thomas Andersson

Exploateringskontoret

"Stockholm Bygger är ett bra nätverk mellan staden och branschen."
Monika Joelsson

Monika Joelsson

Stadsbyggnadskontoret

Ställ din fråga till oss!

Arbetar du med stadsutveckling? Eller är du allmänt intresserad av staden och dess utveckling? Har du frågor är du välkommen att ställa dem till oss som arbetar med Stockholm Bygger.

Vi tar också gärna emot förslag på teman till de dialogmöten vi håller minst två gånger per år. Det är viktigt att dessa möten har intressanta teman och fångar upp aktuella frågor rörande det växande Stockholm.

Till höger kan du kontakta oss genom att skriva in dina kontaktuppgifter, ställa din fråga eller ge förslag på tema till kommande dialogmöten.