Mötessammanfattning

Arkitektur och stadskvaliteter

Temat denna gång var arkitektur och stadskvaliteter – hur säkerställer vi hög arkitektonisk kvalitet vid hög produktionstakt och pressade byggkostnader?

Läs mer

Resultatet av Stockholmsförhandlingen

Resultatet av Stockholmsförhandlingen var temat för årets första frukostmöte i Stockholm Byggers regi.

Läs mer

Ny översiktsplan för Stockholm

Årets andra dialogmöte arrangerat av Stockholm Bygger gick av stapeln 9 december och temat var nya översiktsplanen. 

Läs mer

Hur planerar vi för socialt hållbara städer?

Årets första dialogmöte arrangerat av Stockholm Bygger gick av stapeln 4 maj och temat var stadsplanering kopplat till social hållbarhet. 

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Årets sista dialogmöte i Stockholm Byggers regi inleddes med att moderator John Chrispinsson kåserade över Stockholm Byggers 10-åriga historia

Läs mer

Möten för dialog

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Två gånger per år samlas poliker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken. Vi välkomnar också alltid frågor inskickade förväg och tar gärna emot förslag på teman.

De senaste fyra frukostmötena har temat varit "Kontorsmarknaden - vart är den på väg?" "Söderstaden - hur kommer det att bli? ", "Stadens planer för stadsutveckling" och " Marknadsläget - varför faller bostadspriserna och hur påverkas bostadsbyggandet i Stockholm".

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se