Vår permanenta utställning

Utställningen i Stockholm Byggers regi i Kulturhuset har upphört

Utställningen i Stockholm Byggers regi har funnits i Kulturhuset från 2008 till 2015. Syftet med utställningen var att, för en bred allmänhet, visa att Stockholm växer, bygger och utvecklas samt att ge en bra överblick över pågående projekt och strategier för utvecklingen av Stockholm. Samtidigt har platsen varit en mötespunkt där nätverken inom Stockholm Bygger har kunnat utvecklas. Utöver den permanenta utställningen har det funnits möjligheter för olika aktörer att anordna tillfälliga utställningar kring aktuella teman, exempelvis "ROT-priset", "Nobel", "Järvaveckorna", ”1 % till konst”, ”Framkomlighetsstrategin” samt två specialutställningar om stadsutvecklingsområdena Älvsjö och Hagastaden.  

Modellen

En 44 kvadratmeter stor modell dominerade utställningen och väckte många besökares intresse. Modellen visade stora delar av det befintliga Stockholm, främst innerstaden. Modellen togs ursprungligen fram för Stockholm Bygger till den första utställningen i Kulturhuset som ägde rum under våren och hösten 2006. Skalan var 1:1 000, det vill säga en centimeter på modellen motsvarade 10 meter i verkligheten. Skalan var även korrekt på höjden.

Nytt Stockholmsrum i Kulturhuset, från 20 oktober 2015

Den 20 oktober öppnade det nya Stockholmsrummet i Kulturhuset. I det nya, större rummet visar vi det växande Stockholm med 3D-modeller, interaktiva bilder och den stora modellen över staden som även visades under den tidigare utställningen. Temaveckor, möten och föreläsningar om aktuella ämnen gör Stockholmsrummet till den självklara mötesplatsen för stadsutvecklingsintresserade.

Det nya Stockholmsrummet ligger i Kulturhuset på bottenplanet med utsikt över Sergels torg. Besökare är välkomna på vardagar klocka 10-19 och på helger klockan 11-16. Rummet är bemannat av besöksvärdar.