Ställ din fråga till oss!

Ett viktigt mål för samarbetet Stockholm Bygger är till exempel att eliminera hinder och förkorta planerings- och genomförandeprocesserna så att Stockholm kan växa på ett alltmer effektivt och hållbart sätt.  
 
En samarbetsform är de Dialogmöten Stockholm Bygger har hållit två gånger per år. Exempel på teman de senaste åren är:
 
- "Hur planerar vi för socialt hållbara städer?" (maj 2016)
- "Trafik- och infrastruktur" (dec 2015)
- "40 000 nya bostäder till år 2020" (sep 2015)
- "Den nya majoritetens planer för stadsutveckling" (januari 2015)
- "Ny infrastruktur skapar möjligheter till nya bostäder!" (januari 2014)
- ”Nu bygger vi miljonstaden” (juni 2013) 
- ”Framkomlighets-strategin” (september 2012)
 
Det är viktigt att Dialogmötena har intressanta teman och fångar upp aktuella frågor rörande det växande Stockholm. Här har du chansen att komma med förslag på angelägna ämnen.