Ställ din fråga till oss!

Ett viktigt mål för samarbetet Stockholm Bygger är till exempel att eliminera hinder och förkorta planerings- och genomförandeprocesserna så att Stockholm kan växa på ett alltmer effektivt och hållbart sätt.  
 
En samarbetsform är de Dialogmöten Stockholm Bygger har hållit två gånger per år. Exempel på teman de senaste åren är:
 
- "Söderstaden, hur kommer det att bli?" (april 2019)
- "Stadens planer för stadsutveckling" (december 2018) 
- "Marknadsläget - Varför faller bostadspriserna och hur påverkas bostadsbyggandet i Stockholm?" (maj 2018) 
- "Arkitektur och stadskvalitéer" (november 2017) 
- "Resultatet av Stockholmsförhandlingen" (maj 2017) 
- "Ny översiktsplan för Stockholm" (december 2016)
- "Hur planerar vi för socialt hållbara städer?" (maj 2016)
- "Trafik- och infrastruktur" (dec 2015)
- "40 000 nya bostäder till år 2020" (sep 2015)
- "Den nya majoritetens planer för stadsutveckling" (januari 2015)
 
Det är viktigt att Dialogmötena har intressanta teman och fångar upp aktuella frågor rörande det växande Stockholm. Här har du chansen att komma med förslag på angelägna ämnen.