Resultatet av Stockholmsförhandlingen

Sammanfattning från mötet den 22 maj 2017

Resultatet av Stockholmsförhandlingen var temat för årets första frukostmöte i Stockholm Byggers regi. Stockholmsförhandlingen är en del av Sverigeförhandlingen, en förhandling mellan staten och ett antal kommuner som handlar om att säkerställa ett snabbt genomgörande av bla höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och Malmö. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det var just åtgärder i storstäderna och i detta fall Stockholm som var temat denna morgon. Den 21 april I år skrevs avtalet för Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm under. Deltagande parter var staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt kommunerna Solna, Huddinge, Täby, Vallentuna och Österåker.

Efter att Karin Wanngård, finansborgarråd I Stockholm, i vanlig ordning hälsat välkommen inledningstalade stadsdirektör Ingela Lindh och berättade om detaljerna i överenskommelsen som i korthet innebär tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, en tunnelbanestation i Hagalund (gul linje till Arenastaden), spårväg Syd (Älvsjö-Flemingsberg) och en förlängning av Roslagsbanan till City. För finansieringen står staten, landstinget och de inblandade kommunerna. Staten ska bland annat bidra med intäkter från en justerad trängselskatt.

I paneldiskussionen som följde huvudanförandet samtalade Ingela Lindh med Svante Hagman, affärsområdesansvarig NCC Infrastructure och Ted Lindqvist, vd på Evidens, under ledning av moderator Anna Bellman. Både Svante Hagman och Ted Lindqvist var i grunden positiva till överenskommenslen. Inte minst poängterades det positiva med samsynen mellan flera olika aktörer, Svante Hagman tog också upp hållbarhetsperspektivet när det kommer till att bygga ut många knytpunkter för infrastruktur. En eventuell farhåga menade han dock var planprocessen, marktillgången samt markpriserna. Bristen på arbetskraft såg han också som ett möjligt hot mot genomförandet. Ted Lindqvist betonade behovet av att tänka helhet. Bara bygga stationer räcker inte utan det viktiga är att tänka hela stadsmiljöer.

Ingela Lindh avslutade med en stilla förhoppning om en tidplanen som inte försenas på grund av krockande intressen hos övriga myndigheter.

Nästa frukostevent hos Stockholm Bygger kommer att hållas den 23 november.

 

Kommande möten


Möten för dialog

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Två gånger per år samlas poliker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken. Vi välkomnar också alltid frågor inskickade förväg och tar gärna emot förslag på teman.

De senaste fyra frukostmötena har temat varit “Hur planerar vi för socialt hållbara städer?”, ”Trafik- och infrastruktur”, ” 40 000 nya bostäder till år 2020" och "Den nya majoritetens planer för stadsutvecklingen". 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se


Tidigare dialogmöten

Visa fler artiklar