Ny översiktsplan för Stockholm

Sammanfattning från mötet den 9 december 2016

Uppdateringen av Stockholms översiktsplan var temat för årets sista frukostmöte i Stockholm Byggers regi. Den nya översiktsplanen, som är på samråd fram till 10 januari, väckte rekordintresse och antalet deltagare var fler än på länge.

I vanlig ordning inledde finansborgarråd Karin Wanngård frukostmötet och konstaterade bland annat att det nu byggs rekordmånga bostäder i Stockholm. Staden har dock utmaningar. Inte minst att i hitta bostäder till den stora mängd nyanlända som har kommit under senare år. Karin Wanngård betonade att det är modulhus som är lösningen men i avvaktan på besked om bygglov så får det bli mer av tillfälliga lösningar. På sikt är dock drägliga villkor för de nyanlända ett måste.

När stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi presenterade samrådsförslaget till uppdaterad Översiktsplan berättade hon om tre större skillnader mot tidigare. Dessa är genomförandeperspektivet med tre fokusområden – Kista-Järva, Farsta och Skärholmen. Det är analysen i översiktsplanen med syfte att titta på hur efterfrågan ser ut och till sist att det nu är ännu mer fokus på en sammanhållen stad. Det är nu tydligt var staden ska satsa vilket är viktigt för branschen att veta. Avslutningsvis uppmanade hon alla att hålla stadsbyggnadsdebatten levande!

Panelen, bestående av Ann Legeby, KTH, Christian Hermelin, Fabege och Mikael Anjou, Einar Mattsson, hade alla kommentarer till förslaget. Gemensamt var dock att alla var tämligen positiva. Christian Hermelin var till och med imponerad. Allas åsikt var att Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument som pekar ut riktningen för framtida detaljplaner. Visioner är alltid viktigt att ha.

Stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert, som också hade en plats i panelen, menade också att ÖP fyller en viktig funktion och att det nu handlar om att bygga ihop staden – fysiskt, socialt och ekologiskt.

Kommande möten


Möten för dialog

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Två gånger per år samlas poliker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken. Vi välkomnar också alltid frågor inskickade förväg och tar gärna emot förslag på teman.

De senaste fyra frukostmötena har temat varit “Hur planerar vi för socialt hållbara städer?”, ”Trafik- och infrastruktur”, ” 40 000 nya bostäder till år 2020" och "Den nya majoritetens planer för stadsutvecklingen". 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se


Tidigare dialogmöten

Visa fler artiklar