Stockholm - en växande storstad i ständig utveckling

Redan 2020 beräknas Stockholm vara en miljonstad. Aldrig har staden vuxit så snabbt som nu. Den livskvalitet som Stockholm erbjuder - ett stort utbud och utmärkt kvalitet i offentligt finansierade tjänster, trygghet, en ren och vacker miljö samt ett spännande kulturliv – är viktigt att kunna behålla även med den starka tillväxten.

En stor utmaning är framkomligheten i staden där satsningar görs på ett utbyggt cykelnät, tunnelbana, modern spårväg samt kollektivtrafik på vatten.

Utvecklingen av stadens tyngdpunkter enligt översiktsplanens strategier är central. Arbetet med att utveckla ytterstaden finns konkretiserat i Vision Järva och Vision Söderort.

Pågående projekt i Stockholm just nu – både stora stadsutvecklingsprojekt, mindre kompletteringsprojekt samt infrastrukturprojekt - finns beskrivna via länken till höger.