Stockholm - en växande storstad i ständig utveckling

Aldrig har staden vuxit så snabbt som nu. Den livskvalitet som Stockholm erbjuder - ett stort utbud och utmärkt kvalitet i offentligt finansierade tjänster, trygghet, en ren och vacker miljö samt ett spännande kulturliv – är viktigt att kunna behålla även med den starka tillväxten.

En stor utmaning är framkomligheten i staden där satsningar görs på ett utbyggt cykelnät, tunnelbana, modern spårväg samt kollektivtrafik på vatten.

Pågående projekt i Stockholm just nu – både stora stadsutvecklingsprojekt, mindre kompletteringsprojekt samt infrastrukturprojekt - finns beskrivna via länken till höger.